• ارتباط با ما
  • خدمات
  • طراحی
  • اخبار
  • ابتکار ها
  • سفارش
  • سفارش شهرستانها
  • بمب شیمیائی

مشتریان گرامی:
این مسابقه صرفا جهت یادآوری دانش صحیح استفاده از منابع نوری است و به امید آنکه بتوانیم ضمن ایجاد بستری مناسب در جهت پیشگیری بروز عوارض ناشی از استفاده منابع نوری مضر گامی موثر در راستای اطلاع رسانی و توصیه صرفه جوئی اقتصادی برای ملت و کشور عزیزمان ایران برداریم