• ارتباط با ما
  • اخبار
  • سفارش
  • سفارش شهرستانها

نورپردازی سالنهای نمایش و همایش

یکی از دغدغه های مدیران سالنها سوختن لامپها و تعویض آنهاست که در این راستا اطلاف وقت و هزینه بالائی است که میبایست برای تعویض متحمل شوند .

لازم است بدانیم این سیستم با عمر بیش از 20 سال و خصوصیات بالای آن مورد توجه قرار گرفته و محبوب  مدیران تالارها و سالنهائی که سقف آنها بیش از 5 متر بوده شده است

از خصوصیات با ارزش دیگر سیستم های نورپردازی آرمونیا مصرف ناچیز آن است به قدری که شاید 4 درصد سیستمهای نوری کنونی میباشد